DPI, una eina per avaluar el nostre lideratge

Algunes de les sòcies de Fil a l’agulla s’han acreditat i format per poder importar a casa nostra una eina d’avaluació del lideratge molt útil: el Diamond Power Index o DPI. Ara formem part d’aquesta iniciativa pionera, conjuntament amb In movement.

El DPI és una eina que avalua l’ús efectiu del nostre poder i l’exercici del nostre lideratge. Es fa a través de l’autoavaluació combinada amb l’avaluació que ens fan companyes de feina, persones a càrrec en les organitzacions, gent que ens lidera, clients amb qui treballem, mentores… Neix de la feina de molts anys de la Julie Diamond, deixeble d’Arnold Mindell, fundador del Treball de Processos.

Com explica Diamond a la seva pàgina web, les accions de lideratge donen forma als èxits o els desenvolupaments de l’equip. Un lideratge efectiu implica emprar el poder per a crear cultures organitzacionals positives i permetre a tot l’equip desenvolupar al màxim les seves capacitats i potencialitats. A través de la seva avaluació, les persones que lideren dins d’organitzacions i grups de tota mena poden rebre un feedback profund per tal de guanyar consciència i promoure el seu lideratge.

Actualment una vuitantena de persones comencen el procés d’avaluació i d’autoavaluació dels seus lideratges. Col·lectius, empreses, organitzacions i equips de diverses ciutats de Catalunya s’han engrescat a posar a prova aquesta eina. Conjuntament amb Fil a l’agulla i In movement, que faran el seguiment del procés, aquesta vuitantena de persones que faran ús de l’eina validaran la versió en castellà. Aquesta validació ens permetrà començar a oferir l’eina del DPI i afegir-la al nostre repertori de recursos per acompanyar a organitzacions, administracions públiques i empreses a millorar els seus lideratges. 

L’objectiu d’afegir aquesta eina avaluativa en el repertori de Fil a l’agulla és seguir aprofundint en una qüestió clau en els nostres temps i dins les organitzacions: l’ús efectiu i humà del poder i el desenvolupament d’un lideratge que doni suport al creixement dels seus equips. Volíem tenir una eina que no ens “castigués” però que ens ajudés a responsabilitzar-nos i a poder canviar com ens relacionem amb i des del poder. Fer-ho més lliurement i conscientment ens permet avançar i construir equips de treball profundament democràtics.

La nostra capacitat de liderar està vinculada a la capacitat d’incidir. La qualitat del nostre lideratge, doncs, està inexcusablement associada al nostre ús del poder. Sovint és tabú parlar-ne o tan sols fer visible el poder que tenim o que tenen les altres persones. I, com hem pogut comprovar durant la nostra experiència de deu anys, és més perillós el poder invisible que no aquell que s’exerceix conscientment i obertament. Creiem fermament que el DPI pot promoure l’ús més sostenible del poder i la millora dels lideratges. Per així aconseguir organitzacions més respectuoses que promoguin un desenvolupament integral de totes les persones que en formen part.