De ben a prop, entrevista sobre coeducació a Ràdio Barberà

Al programa “De ben a prop” de Ràdio Bàrbera han entrevistat la nostra sòcia Lídia Casanovas. En la conversa podreu descobrir quins projectes coeducatius i de prevenció de la discriminació que estem duent a terme a Barberà del Vallès. 

Per nosaltres, la coeducació és tenir present que estem en un món que educa de manera desigual als infants, segons si són llegits socialment com a nens o com a nenes. Això significa que, quan volem acompanyar una escola o una comunitat educativa a coeducar, aquestes han de fer tres accions. La primera és qüestionar els estereotips de gènere en les activitats i en la rutina d’aquests espais.

Segon, que pugui pensar si el món tradicionalment associat a les dones, el “món femení”, de les cures i les tasques reproductives, és un espai que es valora o no. Tot allò referit a la cooperació, les emocions, el treball en equip, els sabers de les dones… que històricament i socialment ha estat relegat a una qüestió de segona. Doncs saber si això l’espai educatiu ho posa al centre i ho revalora. I, finalment, saber que hi ha un compromís fort amb la diversitat. I quan diem això, volem dir vàries coses.

Cal que les escoles i comunitats educatives tinguin present la perspectiva feminista interseccional. És a dir, que hi hagi consciència de les dinàmiques que es donen en relació a eixos de vulnerabilitat i de privilegis. Que reconegui i destini recursos a atendre les necessitats educatives especials. En resum, no pot haver-hi una perspectiva feminista o coeducativa si no tens una sensibilitat als diferents eixos d’opressió, com poden ser el racisme, el classisme, el capacitisme, etc.

A Barberà del Vallès hem iniciat el nostre projecte integral de coeducació enguany. Tancarem el curs amb la prova pilot que hem fet a dues escoles de primària i tres instituts de secundària.