Comunitat i col·lectivitat per acabar amb el bullying

Avui és el dia internacional contra l’assetjament escolar. Fa anys que des de la cooperativa treballem en el món educatiu per acompanyar al professorat en la seva tasca de fer front al bullying. Estem convençudes que només podrem aconseguir-ho amb la corresponsabilitat de tota la comunitat escolar.  La nostra sòcia Lídia Casanovas és una de les companyes que porten a terme aquesta tasca i ens n’explica algunes idees. 

“Per aconseguir acabar amb l’assetjament escolar, necessitem fer-ho com a societat. Necessitem instituts i escoles on es fomenti la cooperació en comptes de la competició. Necessitem espais de trobada de la comunitat educativa; és a dir, del professorat, de les famílies, els equips de monitoratge o d’extraescolars, de l’alumnat… S’ha d’apostar per la formació a mestres, amb acompanyament o supervisió. Calen espais relacionats amb la posada en valor de les emocions, les cures, la gestió de conflictes… Cal crear xarxes i coneixement entre tothom qui forma part d’aquesta comunitat.

Fa temps que em dedico a acompanyar infants, famílies i professorat en el camí de prevenir, detectar i aturar l’assetjament escolar. Des de Fil a l’agulla donem eines i formació en coeducació, alhora que abordem la prevenció i l’atenció a tota mena de discriminacions que es donin en el dia a dia dels centres escolars. Cal seguir prenent consciència de com normalitzem conductes violentes. Com reproduïm conductes que menen a violències de baixa o alta intensitat en els grups, sigui dins o fora de les aules. Això és el que ens trobem contínuament en les escoles i en els instituts. És el caldo de cultiu perfecte perquè després es donin situacions de bullying. Necessitem la col·lectivitat, la comunitat, tothom qui forma part del centre escolar. Necessitem trencar la llei del silenci: l’assetjament escolar és una responsabilitat compartida, de tothom.

Són necessaris espais on poder parlar de com estem i que la informació flueixi des de múltiples direccions. On es valori la diversitat de maneres de ser, d’estar, de sentir i de formar part. No oblidem que qualsevol infant, qualsevol adolescent, necessita sentir que se’l o se la veu. Ha de sentir que pertany, que rebrà protecció i estima. No oblidem que qualsevol persona podem ocupar qualsevol dels rols del sistema d’assetjament escolar: víctima, victimari o còmplice-testimoni. I que, sovint, qui fa bullying? Doncs els nostres fills, les nostres filles, aquelles personetes que estimem tant i que pensem que mai no ho farien. Però cal prendre consciència: tothom tenim capacitat per ocupar qualsevol dels rols. Per això, perquè ens afecta directament o indirectament, l’assetjament escolar és quelcom que ens ha de preocupar a tothom i és responsabilitat col·lectiva desmuntar-lo.

Valguin aquestes línies escrites per reconèixer la feina diària, de formigueta incansable, de totes aquelles famílies, mestres, educadores i docents que dia a dia amb les seves petites-grans accions ajuden a desmantellar les creences i els estereotips del racisme, del masclisme, de la LGBTIQfòbia, etc. en els nostres centres escolars. Com ara l’exemple que us compartim a la fotografia que encapçala l’article: una sessió amb la comunitat escolar que vam fer el dilluns 29 d’abril a l’escola Acàcies, del barri barceloní del Poblenou. Gràcies a accions com aquesta, a poc a poc, entre tothom aconseguirem que els centres educatius siguin espais on infants i adolescents siguin més lliures per ser qui són.