Comunicació i participació: quarta càpsula formativa per la gestió col·lectiva

S’acosta la darrera càpsula formativa per la gestió col·lectiva. Dividides en cinc sessions, aquestes càpsules volen donar eines i recursos per a millorar els funcionaments dels col·lectius. Les formadores són la Mireia Parera i l’Anna Espadalé, sòcies de Fil a l’agulla. La penúltima càpsula ha abordat dos àmbits imprescindibles en una organització: comunicació i participació.

Fins ara, a les quatre càpsules hem parlat de facilitació, poder i apoderament, nous estils de lideratge, gestió de conflictes i processos d’indagació col·lectiva, entre altres temes. La cinquena i última càpsula tractarà sobre organització interna i tècniques per a les reunions i assemblees.

Durant aquestes sessions, hem construït espais per a compartir la perspectiva de la facilitació des del Treball de Processos. Ens hem introduït a la mirada dels processos col·lectius i hem adquirit noves eines per la presa de consciència i la reflexió sobre dinàmiques internes dels grups.

Hem reconegut el poder i el lideratge com a temes claus en la gestió d’un grup i hem pres consciència d’aquestes estructures. Fer-ho ens permet fomentar nous lideratges, més democràtics. També, però, hem abordat allò que ens costa: la gestió dels conflictes. Ens hem permès aprendre del conflicte i ens hem deixat sorprendre per com podem desenvolupar-nos a partir d’allò difícil. Hem fomentat el diàleg i la interacció entre les diferents parts, per generar aquesta espurna de coneixement.

Finalment, a la penúltima càpsula, hem abordat quelcom cabdal: el desig de fomentar la comunicació i participació del grup, però el desconeixement sobre com fer-ho. Hem descobert eines diverses per afavorir la intel·ligència col·lectiva, el debat, el treball en grup i la indagació.

Aquestes càpsules formatives per la gestió col·lectiva són pinzellades per introduir-se en la facilitació, el Treball de Processos i altres àmbits de formació. Si us interessa, podeu seguir formant-vos amb nosaltres amb els cursos que tenim sobre facilitació. N’hi ha un d’introducció a la facilitació, de sis sessions lectives, i l’anual de facilitació, de dotze sessions.Si cliqueu als enllaços trobareu tota la informació sobre aquestes formacions d’oferta pròpia de la nostra cooperativa. Les dates del calendari de sessions i altres informacions fan referència al curs 2017-2018, així que tingueu present que hi podria haver modificacions pels cursos a l’any escolar 2018-2019.