Coeducació per l’alumnat i pel professorat

Abans de l’inici de curs hem visitat alguns centres educatius per treballar amb el claustre. La Lídia Casanovas i la Sara Carro, sòcies de Fil a l’agulla, han fet una trobada per impartir formacions en coeducació. Per exemple, a l’escola Els Pinetons, de La Garriga (Barcelona). Aquestes sessions amb el claustre combinen acompanyament organitzacional i coeducació.

És tan important atendre les necessitats de l’alumnat divers com donar resposta a les configuracions diferents dels claustres de professorat. Si no s’apliquen els criteris de la coeducació en les organitzacions escolars, resulta complicat traslladar aquesta pràctica a dins les aules i envers la canalla. Per això, les sessions prèvies a l’inici de curs són molt importants per començar el curs escolar amb algunes idees i eines per revolucionar les aules. A l’escola Els Pinetons hem fet un curs titulat”Introducció a la coeducació i a l’atenció a la diversitat”.

Gràcies al CEIP Els Pinetons per la confiança i per compartir amb nosaltres aquesta fotografia! Seguirem treballant plegades aquest curs.