Avaluació del Projecte Cardedeu Coeduca

Aquesta setmana s’han presentat els resultats de l’avaluació del projecte municipal Cardedeu Coeduca. La nostra col·laboradora, Noemí Canelles, ens ha ajudat a fer l’exposició. Estem satisfetes del treball fet i de tenir una visió panoràmica del camí fins ara en aquesta prova pilot.

Cardedeu Coeduca es tracta d’un projecte d’intercooperació, amb l’Associació Coeducacció i la cooperativa L’Esberla, amb l’impuls de l’Ajuntament de Cardedeu amb el suport de la Diputació de Barcelona. És un projecte pioner a Catalunya per la seva transversalitat, durada i enfocament.

Pretén contribuir a crear una societat més justa, amb menys desigualtats i violències, tot desenvolupant la sensibilitat i la consciència sobre les dinàmiques de discriminació per raó de gènere, i implementant la coeducació a tots els centres públics de Bressol, Primària i Secundària de Cardedeu. Per aquest motiu, cada centre forma part d’un procés d’acompanyament i formació a tots els seus agents (professorat, famílies i alumnat) que té una durada de dos anys, adaptant-se a les particularitats, potencialitats i necessitats de cadascun. Durant el curs 2016/2017 l’Escola Mil·lenari ha participat i ha rebut les següents accions: formació al claustre, tallers amb l’alumnat, xerrada amb famílies i fòrum obert amb famílies i professorat.