Acabem projecte a l’Escola Benviure de Castellbisbal

Al maig hem tancat el projecte integral de prevenció i actuació davant les discriminacions que hem desenvolupat a l’escola Benviure de Castellbisbal. La nostra sòcia Lídia Casanovas ens fa unes línies per explicar com ha anat l’experiència. 

“Dimecres 15 de maig culminava el projecte de suport a la convivència i a la prevenció i atenció a les dinàmiques de discriminació en el món educatiu que s’ha desenvolupat des de la cooperativa. Fil a l’Agulla hem fet formació al professorat, sessions amb famílies, tallers amb alumnat i un espai de trobada entre la comunitat educativa. Ha estat un projecte molt emocionant. Les mestres ja estan aplicant eines que hem donat a la formació, com ara els Cercles De Paraula.

La fotografia és d’una formació al claustre d’aquest projecte integral, que ha consistit en un total de 15 hores de treball amb el professorat del centre escolar. És molt commovedor veure tot un claustre reflexionant sobre el seu paper a l’hora de detectar i acompanyar situacions difícils. Vull parar atenció a quan passa aquesta obertura a l’autocrítica i a la reflexió personal. És important visibilitzar els claustres que mostren un alt compromís, sensibilitat i implicació des de la lluita diària perquè tots els nens i totes les nenes de l’escola estiguin bé, lliures d’actituds racistes, masclistes, homòfobes… 

També resulta commovedor quan pots ser testimoni d’aquestes transformacions. Quan les mestres t’expliquen que ja han començat a aplicar les preguntes restauratives en el pati. Per exemple, una va fer servir aquesta eina per facilitar un conflicte en el passadís. Una altra està provant totes les dinàmiques de cohesió que fem servir en les formacions al professorat i les posa en marxa l’endemà de rebre-les! Una mestra explica que li està canviant la seva mateixa percepció dels conflictes: ara es posiciona diferent quan els viu o els veu.

Un mestre ha engegat un programa preventiu al pati on l’alumnat de 6è fa de mediadors de conflictes que veuen o que els hi arriben; això ha millorat la situació en el seu grup-classe. També una altra mestra està acabant satisfeta el curs perquè el seu grup ha adquirit molta maduresa emocional fent diàriament els cercles de paraula”. Ens dóna molta alegria aquesta bona experiència! Petits canvis en el dia a dia d’una professió que necessita molt que la seguim revalorant i reconeixent.”