8 de març: l’escola des de la visió en clau de gènere

Hem aparegut en un article de la periodista Meritxell Rigol al diari digital Catalunya Plural. Parlem amb ella sobre coeducació, la perspectiva de gènere en el món educatiu i les mobilitzacions del 8 de març. Aquí podreu trobar un fragment del text, però us convidem a llegir-lo sencer!

8 de març: un dia amb noms de dona o començar a remirar el gènere de l’escola 

La coeducació, reconeguda com a eina preventiva de la violència masclista, resta buida de recursos formatius i d’hores assignades per desplegar-se al sistema educatiu. Mentrestant, les accions per visibilizar les dones i revalorizar el món tradicionalment associat a la feminitat hi queden, sovint, limitades a dates commemoratives

Presentar dones referents en les diverses branques de coneixement, començar la classe amb una dada que mostri la discriminació de gènere, substituir el timbre per música amb missatge feminista, passar una enquesta sobre tasques domèstiques per visibilitzar el treball no remunerat ─assumit per dones, majoritàriament─, fer cartells sobre dones rellevants i penjar-los als passadissos de l’escola… són algunes de les propostes que l’organització de la vaga feminista ha fet arribar en els darrers dies a professorat i associacions de famílies d’alumnes (AFA) per promoure que els centres educatius aprofitin la setmana del 8 de març per fer petites accions orientades a començar a incorporar la perspectiva de gènere a l’educació.

Moltes escoles i professorat, a títol individual, fan del Dia de les dones una excusa per dedicar atenció a les aportacions de les dones a la vida social, posar al centre de les aules noms de dones referents, donar a conèixer la historia del feminisme o fer espai a activitats per revalorar elements tradicionalment vinculats al món de la feminitat, com el treball de cures o les emocions.

Menys nombrosos són els centres que, més enllà de la data commemorativa, adopten el compromís de remirar-se la quotidianitat amb perspectiva feminista i començar a fer els petits però constants canvis per superar el biaix androcèntric i sexista de l’escola. “És un clàssic que, pels volts del 8 de març, com pel 25 de novembre [Dia internacional contra les violències masclistes], les entitats que treballem la coeducació rebem moltes demandes per fer activitats puntuals, més simbòliques que no pas apostes per revisar els centres”, observa Lídia Casanovas, educadora de la cooperativa Fil a l’agulla.

Desplegar la coeducació, la manera d’educar que actua conscientment per erradicar les desigualtats de gènere, és, al costat de demandes laborals −com mesures per combatre el sostre de vidre a l’ensenyament−, una de les reivindicacions centrals amb què l’USTEC-STEs, sindicat majoritari entre el professorat de l’escola pública a Catalunya, crida a secundar la vaga feminista.

“La coeducació és una eina essencial per prevenir la violència masclista, per educar en igualtat real d’oportunitats i fer front a les discriminacions de gènere que ens trobem, en el pla laboral i en la resta d’àmbits de la vida”, reivindica Teresa Esteve, secretaria de les dones d’USTEC. La demanda: hores de la jornada de treball per dedicar a desenvolupar les mesures de coeducació, de manera sistemàtica i transversal, i formació al conjunt dels i les docent per aterrar la coeducació a la pràctica quotidiana dels centres.

Podeu llegir l’article sencer seguint aquest enllaç.