Notícies

No farem vida normal, perquè la situació no és normal

Persona Tècnica de Comunicació i Màrqueting, oferta laboral

Make Love Better, presentació del llibre de Jan Dworkin

Canvi climàtic i crisi ecosocial des del Treball de Processos i la Democràcia Profunda

Deu anys cosint aprenentatges a Fil a l’agulla

L’escola Torrent d’en Melis i la mirada restaurativa

Fins al setembre, tanquem per vacances!

Seminari de Jan Dworkin amb Neus Andreu sobre dany i responsabilitat

L’escola Seat dóna la benvinguda a la diversitat

Mirada restaurativa aplicada al bullying

Següent