Cinquena edició - Curs anual sobre facilitació de grups

Facilitació de grups. L'art d'estar dins i fora

Introducció

Aquesta formació se centra en el desenvolupament dhabilitats i metahabilitats útils per a la facilitació de grups des de la perspectiva fenomenològica del Treball de Processos (o la Psicologia Orientada a Processos) desenvolupada per lArnold Mindell, conjuntament amb els seus col·legues. El principi més important del Treball de Processos és la democràcia profunda, que parteix de la base que el mateix grup té ja la saviesa necessària per trobar el seu propi camí. Només cal tenir lhabilitat dapreciar i incloure les diferents idees, les actituds i les parts presents en el grup. És especialment important percebre i incloure les actituds, idees, sentiments que estan normalment més marginades dins la cultura del grup. Per poder facilitar aquest camí cal ser capaç de notar els senyals subtils, romandre present en situacions de tensió,de facilitar conflictes relacionals i processos individuals i tenir la capacitat de treballar en un mateix alhora que es facilita el grup.

PLACES EXHAURIDES

cita-beauvoir

Formadores

Neus Andreu: sóc facilitadora de grups, formadora i consultora organitzacional, també acompayo a persones i parelles en el seu camí. La meva passió és donar suport a organitzacions, comunitats, grups i persones en moments de canvi o crisi. Actualment estic cursant la Diplomatura en Treball de Processos al Regne Unit.  Em sento en constant procés d’aprenentatge perquè cada situació a la que contribueixo a facilitar és única i conté sabiduria. Em sento profundament privilegiada de poder dedicar-me a allò que m’apassiona.

Boris Sopko: facilitador, psicòleg i psicoterapeuta. Diplomat en Treball de Processos al Regne Unit. Compta amb més de 15 anys d’experiència professional treballant amb persones, parelles i grups. Ha format i facilitat grups a Eslovàquia, República Txeca, Suïssa, Espanya i el Regne Unit. A Eslovàquia està involucrat en un projecte de mediació entre la comunitat gitana i la majoria i també en la facilitació d’Open Forums centrats en temes polítics i socials.

Programa

MÒDUL 1: Presentació i introducció

Presentació del curs i benvinguda: creació dels grups diguals, aclariments sobre la dinàmica de la formació (sessions individuals, projectes, etc…)

Introducció a la teoria del Treball de Processos i la seva aplicació als grups, el concepte de democràcia profunda, el rol del facilitador/a, reflexió interna i metacomunicació. Habilitats i metahabilitats bàsiques: rols, rols fantasma, moments àlgids i resolucions temporals en el procés.

MÒDUL 2: Conflicte, escalada, poder i rang

Posarem l’ènnfasi en eines teòriques i pràctiques que faciliten la gestió dels conflictes dins dels grups, explorarem els processos descalada i de-escalada. També veurem el paper que té la consciència del rang, el poder i la jerarquia en els processos conflictuals i eines per poder facilitar-la.

MÒDUL 3: Les relacions dins del grup

Treballarem la facilitació de relacions, veurem els tres nivells de relació (intrapersonal, interpersonal i transpersonal) i les diverses intervencions en cada nivell. Ubicarem la importància de fer treball relacional quan treballem amb grups. Posarem també atenció a la qüestió dels múltiples rols.

MÒDUL 4: Connexió entre la història individual i col·lectiva

Durant el mòdul explorarem la influència de la història col·lectiva en les persones. Parlarem del trauma des de la perspectiva del Treball de Proessos, i de com experiències difícils de les nostres famílies, comunitats o de la nostra societat influencien la manera en la que afrontem la vida. Prendrem consciència de com la història és encara present i buscarem nous patrons per afrontar el futur.

MÒDUL 5: Creativitat

Explorarem diversos patrons de creativitat. Practicarem i coneixerem diverses tecnologies participatives que faciliten la creació col·lectiva i participativa i que fomenten la capacitat del grup per indagar les seves motivacions i somnis i donar-los forma.

MÒDUL 6: Tancament

Dia de tancament, avaluació i reflexió. Presentació de projectes.

Dates

 • 13 i 14 d’octubre
 • 10 i 11 de novembre
 • 15 i 16 de desembre
 • 16 i 17 de febrer
 • 6 i 7 d’abril
 • 1 i 2 de juny

Divendres de 10 a 14h i de 15:30 a 18:00h

Dissabte de 10 a 14h i de 15:30 a 18:00h

A la ciutat de Barcelona, espai per determinar

Estructura de la formació

La formació consta de 6 mòduls de 2 dies cada un, 10 sessions individuals amb un mentor o mentora i 5 trobades amb un grup diguals a més de lelaboració dun projecte final.

El creixement personal serà una part fonamental del procés daprenentatge tant durant els mòduls com en les sessions individuals amb el mentor o la mentora. Això significa que, en ocasions, potser conetaràs amb emocions difícils o moments delicats de la teva història personal. El motiu pel cual donem espai al creixement personal és perquè per desenvolupar les habilitats i metahabilitats necessesàries per facilitar des de la perpectiva del TP el treball amb un mateix/a és crucial.

Els mòduls consistiran en exposicions teòriques i exercicis pràctics així com en la mesura que avanci el curs, sobretot a partir del tercer mòdul, moments per la posada en pràctica les habilitats apreses i rebre feedback.

Les sessions de mentoria les podràs utilitzar  per allò que sigui més necessari en cada moment del teu procés daprenentatge (creixement personal, tutoria, teoria, desenvolupament de projectes, supervisió).

Un altre espai daprenentatge seran les trobades amb el teu grup diguals on podràs practicar, compartir, intercanviar, i rebre i donar suport.

Finalment, un altre aspecte molt important serà laplicació del que aprenguis en un projecte o en la teva feina, al final de la formació ho presentaràs a la resta de companys.

Preu

El preu total de la formació és de 1590 € . Inclou:

 • Matrícula per despeses administratives 160 €
 • 6 mòduls de formació de 2 dies (155 € per mòdul)
 • 10 sessions individuals (50 € per sessió)

El curs s’impartirà en català i també en anglès amb traducció

Un cop acabada la formació podràs…

 • Comprendre les dinàmiques dels grups pensant de manera sistèmica.
 • Intervenir i facilitar en un grup en diversos contextos.
 • Ser més conscient sobre la teva pròpia percepció i com està connectada amb el grup així com entendre la diferència entre una facilitació neutral i una facilitació fluida.
 • Treballar amb la diversitat i facilitar la dinàmica de rangs dins d’un grup.
 • Utilitzar el treball interior per poder sostenir i mantenir-se arrelat/ada enmig del caos.
 • Facilitar processos creatius dins d’un grup.