Curs de gestió democràtica i cures per organitzacions (2019-2020)

Aprofundint en la democràcia i cuidant els equips

Introducció

Formació especialitzada, dirigida a persones que siguin membres de cooperatives o d’altres entitats del Tercer Sector. El curs proporcionarà eines teòriques i pràctiques, així com el suport suficient per possibilitar que les organitzacions i/o els equips de treball incloguin la perspectiva de les cures i aprofundeixin en la seva gestió democràtica.

Les sessions es faran a Barcelona. Els dies lectius seran quinzenals, dos dimecres al mes en horari de matí, des de les 9 fins a les 14 hores.

El termini d’inscripció acaba el 15 de setembre del 2019. Inscripcions en aquest enllaçLes places són limitades i van per ordre d’inscripció. El curs té una durada de 150 hores i el preu total de la formació és de 850 euros. Si voleu, podeu consultar la normativa de matrícula.

Si necessites més informació, ens pots escriure a info@filalagulla.org

FORMADORES

Neus Andreu: facilitadora de grups, formadora i consultora organitzacional, també acompanya a persones i parelles en el seu camí. Diplomada en Treball de Processos en el Regne Unit.  La meva passió és donar suport a organitzacions, comunitats, grups i persones en moments de canvi o crisi. Em sento en constant procés d’aprenentatge perquè cada situació a la qual contribueixo a facilitar és única i conté saviesa. Em sento profundament privilegiada de poder dedicar-me a allò que m’apassiona.

INFORMACIÓ

Aquest curs pot ser una oportunitat única tant per les persones que hi participin directament com per les seves organitzacions i equips. Per la seva durada extensa i la seva profunditat, permetrà que més enllà de la transmissió de continguts i eines pràctiques, les persones participants pugueu rebre un acompanyament real i força individualitzat per transferir el que aprengueu a la vostra organització. Creiem que és una proposta que fa assequible el tipus d’acompanyament necessari per poder incorporar canvis substancials en el funcionament intern de les organitzacions. A més, compartir la formació amb altres persones i organitzacions d’inquietuds afins enriquirà moltíssim l’experiència. Generarà la xarxa de suport necessària per fer els canvis que proposem en el curs, que requereixen la complicitat d’una comunitat conscienciada.

CONTINGUTS 

Mòdul 0. Introducció

 •  Què és la gestió democràtica? La participació quantitativa i qualitativa!  La democràcia profunda: una qüestió de consciència.
 • Què són les cures? Diferents formes d’entendre-les i les seves arrels en el feminisme.
 • Què és la facilitació? Idees clau en relació
 • Diagnosi per identificar quins són els elements clau a tenir en compte.

Mòdul 1. La cohesió, el treball en equip i la gestió emocional

Per tal de tenir equips resilients capaços d’entomar els canvis constants del món actual i, per tant, també de les organitzacions, cal que les persones siguin tractades com a tals i en totes les seves dimensions. És fonamental crear dinàmiques de companyerisme, col·laboració i coneixença que facilitin fer front a les constants dificultats, tensions i reptes amb les que es troben els projectes avui en dia. En aquest camí de crear equips cohesionats, el tractament i l’espai que es dóna a la dimensió emocional és fonamental. També cal cuidar la gestió de la pressió interna i externa a què els equips estem sotmeses, ja que afecta intensament a la salut mental de les persones.

Mòdul 2. La visió de les organitzacions 

Tenir una visió clara i compartida per totes les persones que formen part de la organització   així com que totes les persones sentin que la visió comuna encaixa amb la seva visió personal és fonamental per al bon funcionament i el contacte amb el sentit i el “per què” del que fem.

Mòdul 3. La gestió dels conflictes

Les cooperatives i altres organitzacions del tercer sector ens caracteritzem per posar en el centre les persones així com per promoure formes d’organització més democràtiques i participatives.  Perquè la democràcia vagi més enllà de ser una qüestió d’estructura i sigui una actitud que formi part de la cultura organitzativa, les cooperatives hem de disposar d’eines per gestionar la diversitat d’opinions, posicionaments, experiències… i els conflictes que d’aquesta diversitat se’n deriva.

D’altra banda, la no atenció als processos conflictuals té conseqüències serioses en la salut i el benestar de les persones i dels equips. Fins i tot, a vegades poden suposar trencaments, separacions i processos molt dolorosos. Cal, doncs, que les cooperatives guanyem capacitats per gestionar els conflictes de tal manera que es converteixin en oportunitats per enfortir els equips, créixer com a persones i com a organitzacions, desenvolupar-nos i guanyar connexió amb el nostre sentit profund.

Mòdul 4. Comunicació i feedback

 • La comunicació: canals, estils, habilitats. Com promoure una comunicació eficaç, directa i compassiva?
 • Els processos de feedback (retroalimentació): donar eines per tal que les organitzacions tinguis sistemes fluids de retroalimentar-se com a element fonamental per la seva sostenibilitat i capacitat d’adaptar-se als canvis.
 • El feedback 721
 • Feedback del rendiment: sistemes d’avaluació i posada en valor

Mòdul 5. Poder, lideratge i habilitats directives

El Consell Rector (CR) o un equip directiu, juntament amb el coneixement profund de les seves funcions i responsabilitats i la seva capacitat de gestionar la cooperativa, necessita desenvolupar habilitats personals i directives. El procés d’adquisició d’aquestes habilitats és la mateixa vida, l’acumulació d’experiència personal i professional, i molt sovint es desenvolupen de forma espontània. De tota manera, la formació pot ajudar a consolidar aquestes habilitats i a generar-ne de noves. També la formació ens pot ajudar a ser més conscients sobre el nostre propi potencial, els nostres punts forts i les nostres mancances.

Les persones capaces de dirigir equips i organitzacions saben que una bona direcció no té a veure amb que la gent faci cas o en sotmetre la voluntat dels altres, dirigir en aquest segle ja no vol dir manar. Ans el contrari, té a veure amb posar-se al servei dels altres. Fa gairebé mig segle, Robert K. Greenleaf va crear el concepte “servant leadership” en el que definia a un líder no autoritari, que visualitza i conceptualitza, escoltant, empatitzant, comprometent-se amb el creixement de l’equip i creant comunitat.

Mòdul 6. La governança i l’organització interna

Els sistemes de presa de decisió i d’organització d’una entitat són una peça molt important per a la gestió democràtica… calen mecanismes de regulació i promoció de la implicació, la presa de responsabilitats així com la participació. També protocol·litzar moments clau i potencialment complicats de la vida d’un projecte, com ara les entrades i les sortides.

La regulació i creació d’estructures formals que regulin el poder i les interaccions dins l’organització és una de les claus per cuidar les relacions, per prevenir un bon grapat de conflictes i en conjunt per cuidar les persones i promoure la transparència.

Mòdul 7. La gestió de l’equip

Acompanyament a les persones en el seu camí d’apoderament, tant en relació amb les capacitats tècniques i de desenvolupament professional, com amb la seva progressiva apropiació de què vol dir pertànyer a organització i la seva consciència de la seva pròpia visió i l’encaix amb la visió de l’organització.

 • Acompanyar a les persones en cas d’incompliment de la normativa o altres faltes disciplinàries.
 • Acompanyament a les persones en moments de crisi o de conflicte.
 • Acompanyament a les relacions dins dels equips.

Mòdul 8. El masclisme i la gestió d’agressions: una mirada restaurativa

En els darrers temps,el moviment feminista ha aprofundit en la seva capacitat d’arribar a tots els racons i també en els àmbits laborals i organitzacionals s’està qüestionant com afecta i com fer front a la cultura patriarcal. L’existència d’estructures formals masclistes i sobretot, de cultura organitzacional masclista fa que encara avui dins del cooperativisme i el tercer sector es reprodueixin dinàmiques en el sí de les relacions personals i també laborals injustes i desiguals. Cal seguir aprofundint en les diverses formes a través de les quals el masclisme està present a les nostres organitzacions, implementar sistemes reparatius de les agressions que s’hi donen. En aquest sentit la mirada restaurativa té molt a dir.

Mòdul 9. El privilegi blanc i altres dinàmiques de discriminació

Com el racisme està present en la gestió de les nostres entitats? Segurament és la falta de diversitat el que ens ho posa més de manifest. Com podem treballar per crear cultures organitzatives menys racistes i en general menys discriminatòries? Què cal que tinguem en compte en relació a la discriminació social dins les cooperatives i les entitats del tercer sector? On comença i on acaba la nostra responsabilitat social en aquest sentit?

Mòdul 10. Tancament i presentació de projectes (10 hores)

ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓ I HORES LECTIVES  

 • Mòduls presencials: es tracta sessions presencials on es treballaran els continguts explicitats en sessions que combinaran les exposicions teòriques amb els exercicis pràctics i es facilitarà la transferència dels aprenentatges a la realitat de les cooperatives de les persones participants.
 • Trobades de mentoria amb grups reduïts: es realitzaran una sèrie de 5 trobades de 2 hores durant tot el curs dedicades a donar suport individualitzat a les persones per integrar els continguts i també a realitzar assessorament en relació als continguts i les mateixes organitzacions
 • Desenvolupament del projecte: per tal de completar la formació caldrà realitzar un breu projecte final en el qual s’aplicarà algun dels coneixements adquirits durant el curs.

CALENDARI

El curs té una durada de 150 horesLa formació serà quinzenal i presencial, els dimecres de les 9 a les 14 hores, des del 18 de setembre del 2019 fins al 10 de juny del 2020.

 • 18 setembre 2019
 • 2 octubre 2019
 • 16 octubre 2019
 • 30 octubre 2019
 • 13 novembre 2019
 • 27 novembre 2019
 • 11 desembre 2019
 • 8 gener 2020
 • 22 gener 2020
 • 5 febrer 2020
 • 19 febrer 2020
 • 4 març 2020
 • 18 març 2020
 • 1 abril 2020
 • 15 abril 2020
 • 29 abril 2020
 • 13 maig 2020
 • 27 maig 2020
 • 10 juny 2020