Curs de facilitació triannual

Facilitació de grups. Aportant consciència i creixent amb la diversitat

Introducció

Es tracta d’una formació de tres anys que oferirà un coneixement profund i complert de la facilitació orientada a processos, també anomenada WorldWork. Estarà orientada a la pràctica i en contacte amb la realitat actual per tal de facilitar l’aplicació de tot allò que anem aprenent.

Per formalitzar la matrícula haureu d’omplir aquest formulari.

Si necessites més informació, ens pots escriure a info@filalagulla.org

CURS DE FACILITACIO TRIANNUAL

Des de fa anys, Fil a l’agulla hem impartit cursos d’introducció a la facilitació així com el curs de facilitació anual de grups que el curs vinent arriba ja a la seva sisena edició. La gran resposta i entusiasme que han rebut aquestes formacions, la demanda d’aprofundir més de moltes persones participants així com la necessitat que veiem en la situació política i social actual d’oferir eines que ajudin a promoure solucions que vagin a l’arrel dels problemes i capaces de treballar en un ambient altament polaritzats és el que ens ha motivat a oferir aquesta formació.

Aquests estudis de tres anys que llancem és una co-producció de Fil a l’agulla i lescola de l’Institut de Treball de Processos i Democràcia Profunda, institució pionera en la formació en Treball de Processos i que compta amb professorat internacional amb llarga experiència en la docència i en la pràctica de la facilitació en tota classe de contextos.

Es tractarà doncs d’una formació arrelada al territori, enriquida amb visions i experiències d’altres realitats i amb un equip docent internacional amb llarga trajectòria i experiència. Volem que contribueixi a la necessitat creixent d’alimentar i complementar les diverses metodologies i plantejaments de la participació ciutadana, el desenvolupament organitzacional i la gestió de conflictes amb un nou paradigma que, més enllà de la cerca de solucions immediates, pugui també facilitar la presa de consciència i amb ella, promoure sortides sostenibles i de llarg termini als problemes i reptes de les organitzacions, comunitats, grups i la societat.

El procés dadmissió consta dun primer moment en què la persona interessada omplirà un formulari, farem una entrevista i a partir daquí, lequip de la formació decidirà sobre lingrés de lestudiant al curs. Aquesta entrevista té un cost de 60 euros no retornables.

A qui va dirigida i requisits d’entrada

Aquesta formació va dirigida a persones que treballen en la facilitació de grups, la gestió de conflictes, l’àmbit comunitari, la participació ciutadana, l’educació, el desenvolupament organitzacional, el canvi social… Donat que vol donar suport al procés de practicar, reflexió i pràctica de nou, la formació va dirigida a persones que ja estiguin facilitant o fent intervenció social o organitzativa. A més a més, també requerim que les persones hagin tingut contacte i exposició al Treball de Processos abans d’iniciar la formació.

Formació de nova creació

La formació que us estem presentant és nova i en aquest sentit hi ha alguns aspectes que anirem acabant de definir quan la posem en marxa. També en el transcurs anirem ajustant aspectes que vagin necessitant replantejament en funció del que ens anem trobant i del que anem aprenent en el camí. Les persones que participen en aquesta primera edició han de tenir en compte el component pioner d’aquesta formació. Veureu, per exemple, que en la informació trobareu aspectes que estan totalment clars i definits així com d’altres que estan encara per aclarir, especialment aquells que fan referència a la part final de la formació.

Continguts

Es tracta d’una formació de tres anys que oferirà un coneixement profund i complert de la facilitació orientada a processos, també anomenada Worldwork. La formació estarà orientada a la pràctica i en contacte amb la realitat actual per tal de facilitar l’aplicació de tot el que anem aprenent.

Què és el Worldwork?

És el Treball de Processos o la Psicologia Orientada a Processos aplicada a grups petits i grans, comunitats i organitzacions, participació ciutadana, esdeveniments internacionals i problemes relacionats amb la terra.

Es tracta d’un nou paradigma per comprendre la vida col·lectiva alhora que un cos de teoria i un mètode pràctic i eficaç per fer front a tot tipus de situacions i àmbits, com ara conflictes, presa de decisions, dinàmiques de poder, relacions, visió, creativitat i facilitació de reunions. El principi bàsic i subjacent del Worldwork és la democràcia profunda. La democràcia profunda parteix de la idea que qualsevol situació donada necessita totes les parts, totes les persones, tots els temes i tots els nivells de realitat per desenvolupar tot el seu potencial i donar suport al desenvolupament del grup.

En altres paraules, un dels aspectes crucials del Worldwork és posar el focus i portar a la consciència tant la part més lineal i factual d’una conversa o situació com la seva part no-lineal, invisible i emocional.

Quins temes es tractaran?

La formació constarà de sis semestres, cada un girarà al voltant d’un eix temàtic. De forma transversal treballarem el desenvolupament de la facilitadora a través del treball interior, treball personal, les habilitats i metahabilitats, la connexió amb l’estil propi i també l’anti-estil, la consciència dels sistemes de creença i valors del facilitador, entre d’altres.

SEMESTRE 1. LA CONSCIÈNCIA EN ACCIÓ: què és facilitar?

Treballarem la distinció entre la facilitació orientada a objectius concrets envers la facilitació de consciència i el treball moment a moment això com la consciència dels somnis alts i la seva relació amb els somnis baixos i la desesperança. Introduirem la idea de “dreaming field”, processos mítics i la seva importància a l’hora d’acompanyar als grups. Finalment també la relació entre el món interior i el món exterior, i com aquesta relació és fonamental per poder facilitar.

SEMESTRE 2. DESENVOLUPAMENT ORGANITZACIONAL I PATRONS

Donarem eines i marcs útils per treballar amb organitzacions de tot tipus (ONG, administracions, entitats, empreses…) al voltant de diferents temes: treball en equip, rols múltiples, somnis i mites de l’organització…

SEMESTRE 3. CONSTRUCCIÓ DE COMUNITATS I PARTICIPACIÓ

​Aportarem una mirada i eines que faciliten que els processos participatius i els espais de creació de comunitat guanyin en profunditat com ara els fòrums oberts. Presentarem models d’intervenció com l’Oasis i el Go Deep que més enllà de tenir objectius concrets estan basats en el feedback del sistema. Posarem la mirada també en l’impacte del passat i el trauma col·lectiu en les dinàmiques actuals de la comunitat així com en els mites de la comunitat i “l’espai de somni” o el dreaming de la terra de la qual formem part.

SEMESTRE 4. CONFLICTE TRANSFORMADOR

Aprendrem conceptes i noves maneres de mirar el conflicte que ens ajudaran a poder confiar en el seu potencial creatiu i transformador i a saber estar en el foc de la tensió sense cremar-nos. Guanyarem comprensió sobre els Estats Alterats de consciència, les dinàmiques d’escalada i de-escalada del conflicte, els cicles de la violència i les dinàmiques de vengança i dol. D’altra banda, posarem el focus en la relació entre els conflictes i els estats relacionats amb les opressions internalitzades, els crítics interns i les seves tipologies, les dinàmiques de “dreaming up” en els conflictes, les dobles senyals, els canvis de rol, les quatre fases del conflicte i les dinàmiques intergenaracionals del trauma col·lectiu.

SEMESTRE 5. DIVERSITAT

Treballarem la diversitat incloent l’anàlisi interseccional, les dinàmiques de rang, les dinàmiques culturals, històries d’opressió, l’opressió internalitzada… També les micro agressions, la diversitat de cosmologies (racional versus xamànica) i molt més. Prendrem consciència sobre com els privilegis socials ens ceguen davant la discriminació i treballarem la diversitat relacionada amb qüestions com ara el gènere, l’orientació del desig, el privilegi blanc, la identitat nacional, la diversitat funcional, entre d’altres.

SEMESTRE 6. PODER I LIDERATGE

Donarem la benvinguda i posarem consciència sobre els diferents estils de lideratge, processos arquetípics en el lideratge com ara els superherois i les superheroïnes i altres aliats que ens poden ajudar. Veurem la relació i la importància que té la gestió de les dinàmiques de poder i la connexió amb el poder personal propi per poder exercir lideratges enriquidors i que estiguin al servei dels grups i comunitats. Treballarem les complexitats del poder i les dinàmiques de marginació. També aprendrem a donar i rebre retroalimentació dins les estructures jeràrquiques i aportarem consciència en relació a la diversitat interna, el biax i el prejudici quan estem en el rol de facilitar. Descobrirem l’estil de lideratge i el poder únic que tenim cada una de nosaltres.

Estructura i dia a dia de la formació

Els continguts de cada semestre es tractaran en diversos espais d’aprenentatge:

 • Mòduls de formació: es tracta de formacions de dos dies i mig seguits començant dijous al vespre i fins dissabte a la tarda. El semestre de gener a juny tindrà tres mòduls i el de juny a desembre en tindrà dos. Durant aquests mòduls es presentaran contiguts teòrics, es faran exercicis pràctics en parelles, individualment i en grup. Seran sempre faciltats per dues persones i es duran a terme a la ciutat de Barcelona o rodalies.
 • Dies de formació: són jornades d’un dia en la que bàsicament es practica el que es va aprenent en els mòduls. El semestre de gener a juny tindrà tres dies i el de juny a desembre en tindrà dos. El dies de formació són espais únics pels participants per practicar i rebre feedback sobre el seu procés d’aprenentatge.
 • Sessions de mentoria: les sessions de mentoria seran individuals i també en petit grup. En tots els casos, les mentories són un espai en el que de forma individualitzada es dóna suport a la persona en la integració i aplicació dels continguts i eines apreses. Aquest espai és fonamental, és on cada persona podrà individualitzar la formació en funció de les seves necessitats i seguir el seu camí propi i únic. Es faran 1 mentoria individual per semestre i 2 grupals.
 • Sessions individuals: és l’espai dedicant al creixement personal i al treball amb els límits propis i reptes personals davant dels nous aprenentatges. És una peça fonamental de la formació donada la importància que pel Worldwork té la pròpia actitud i presencia del faciltiador a l’hora de desenvolupar la seva tasca. Es faran sis sessions individuals per semestre.
 • Grup d’iguals: un altre aspecte molt important de la formació és el grup d’iguals. Es tracta d’un grup d’entre 3 i 6 persones que es troba mensualment per donar-se suport i aprofundir en els aprenentatges.
 • Sessions amb persones expertes: seran sessions de dues hores en la que diferents experts ens compartiran les seves experiències, sabers i reflexions. El semestre de gener a juny tindrà 3 sessions amb experts i el de juny a desembre en tindrà 2.
 • Supervisió i pràctiques: una vegada la persona participant hagi arribat al al tercer o quart semestre, haurà de començar a fer pràctiques supervisades (si no ha començat abans). Per tal de poder finalitzar la formació caldrà fer al voltant de 12 sessions de pràctiques amb grups, comunitats o organitzacions i 15 sessions de supervisió i algunes hores (encara per determinar) de pràctiques en un àmbit fora del que sol treballar la persona.
 • Projecte final: al final de la formació es presentarà un projecte d’aplicació pràctica o de recerca, els detalls estan encara per determinar.
 • Examens i sistemes d’avaluació: al final de la formació es realitzaran exàmens pràctics per tal d’avaluar els coneixements, habilitas i meta-habilitats de les persones. Les àrees d’examen estan encara en procés de determinar, segurament seran 6 exàmens pràctics.

El següent quadre pot ajudar a fer-se una idea del temps i la implicació requerida:

Presencialitat

Aquesta formació és semi-presencial. Els mòduls i els dies de formació són presencials així com les mentories grupals. Les sessions individuals, les mentories individuals, les sessions amb expertes poden fer-se també per Skype.

Costos

La formació té un cost total de 8670 Euros, que es tradueix en un cost de:

 • Primer any: 2.540 euros
 • Segon any: 3.065 euros (el preu puja perquè comença la supervisió)
 • Tercer any: 3.065 euros

Important: a aquest preu caldrà en el seu moment afegir el cost dels exàmens finals que encara no està determinat.

Desglossament:

Nota: en aquest quadre la supervisió està proratejada en els tres anys encara que segurament es concentrarà en el segon i el tercer.

Calendari pel primer any

 • Mòdul 1 ⇒ dijous 10 de gener de les 18 a les 20 hores
  divendres 11 i dissabte 12 de les 10 a les 18 hores
  Dia de formació: 8 de febrer de les 10 a les 19
 • Mòdul 2 ⇒ dijous 7 de març de les 18 a les 20 hores
  divendres 8 i dissabte 9 de les 10 a les 18 hores
  Dia de formació: 26 d’abril de les 10 a les 19
 • Mòdul 3 ⇒ dijous 23 de maig de les 18 a les 20 hores
  divendres 24 i dissabte 25 de les 10 a les 18 hores
  Dia de formació: 7 de juny de les 10 a les 19
 • Mòdul 4 ⇒ dijous 12 de setembre de les 18 a les 20 hores
  divendres 13 i dissabte 14 de les 10 a les 18 hores
  Dia de formació: 11 d’octubre de les 10 a les 19
 • Mòdul 5 ⇒ dijous 7 de novembre de les 18 a les 20 hores (dates per confirmar)
  divendres 8 i dissabte 9 de les 10 a les 18 hores
  Dia de formació: 13 de desembre de les 10 a les 19

Inscripció

Per fer la pre-inscripció cal omplir aquest formulari i fer un ingrés de 60 euros, en concepte d’entrevista d’admissió: el número de compte és de Caixa d’Enginyers ​ES97 3025 0011 78 1400028513 i heu d’indicar nom, cognoms i curs a què us apunteu. Ens posarem en contacte amb tu per fixar la data de l’entrevista. Cal tenir en compte que en cas de no ser admès o admesa aquests diners no seran retornats. L’objectiu del procés d’admissió és verificar i assegurar-nos que els objectius, expectatives i l’experiència de la persona encaixen amb el que la formació ofereix.

Un cop passat el procés d’admissió, per reservar la plaça cal fer efectiva la matrícula anual que té un cost de 200 euros. El procés de preinscripció finalitzarà el 10 de desembre; si hi ha més persones admeses que places, es seleccionarà per ordre d’inscripció. Podeu fer la inscripció en aquest enllaç.

 

Projecte de Fil a l’agulla i l’Institut de Treball de Processos