Setena edició - Curs anual de facilitació de grups (2019-2020)

Facilitació de grups. L'art d'estar dins i fora

INFORMACIÓ

Estructura de la formació: la formació consta de set mòduls de dos dies cadascun, deu sessions individuals amb un facilitador o facilitadora i cinc trobades amb un grup d’iguals a més de l’elaboració d’un projecte final.

Horaris i dies lectius: Divendres i dissabte de les 10 a les 14 hores i de 15:30 a 18 hores.

Lloc:Lleialtat Santsenca.

Idioma: el curs s’impartirà en català

La data límit d’inscripció acaba el 20 de setembre del 2019 i el preu és de 1.845 euros (inclou matrícula, 7 seminaris i 10 sessions individuals). Els pagaments es fan a cada mòdul, amb una matrícula inicial de 160 euros.

És obligatori fer la inscripció i efectuar el pagament per matricular-se. Podeu llegir en aquest enllaç la normativa de matrícula. Les places són limitades i van per ordre d’inscripció. PLACES ESGOTADES.

FORMADORES

Anna Espadalè: educadora social i psicòloga, treballo com a facilitadora i consultora organitzacional i com a terapeuta. Actualment, estic en l’etapa final de la diplomatura en Treball de Processos. M’interessa acompanyar als grups perquè tinguin espais de més seguretat i confiança on totes les persones es puguin sentir vistes, apreciades i puguin aportar tot allò que són. M’agrada donar suport a què les persones puguin connectar amb el seu poder i el seu sentit a la vida, per poder-ho aportar més al món.

Núria Danés: Formadora, facilitadora de grups i organitzacions i terapeuta. Tinc experiència en l’àmbit de la participació local i el desenvolupament comunitari. Estic al final de la Diplomatura en Treball de Processos. La formació en Treball de Processos m’ha ofert la possibilitat d’incorporar una mirada més àmplia al voltant de les dinàmiques socials i comunitàries. M’interessa especialment com aborda la realitat social tenint en compte a les persones en tant que individus, relacions i grups. I com, sense descuidar els tres nivells, podem facilitar una acció social transformadora.

INTRODUCCIÓ

Aquesta formació se centra en el desenvolupament d’habilitats i metahabilitats útils per a la facilitació de grups des de la perspectiva fenomenològica del Treball de Processos (o la Psicologia Orientada a Processos) desenvolupada per l’Arnold Mindell, conjuntament amb el seu equip de col·legues. El principi més important del Treball de Processos és la democràcia profunda, que parteix de la base que el mateix grup té ja la saviesa necessària per trobar el seu propi camí. Només cal tenir l’habilitat d’apreciar i incloure les diferents idees, les actituds i les parts presents en el grup. És especialment important percebre i incloure les actituds, idees, sentiments que estan normalment més marginades dins de la cultura del grup. Per poder facilitar aquest camí cal ser capaç de notar els senyals subtils, romandre present en situacions de tensió, de facilitar conflictes relacionals i processos individuals i tenir la capacitat de treballar en un mateix alhora que es facilita el grup.

El creixement personal serà una part fonamental del procés d’aprenentatge tant durant els mòduls com en les sessions individuals amb el mentor o la mentora. Això significa que, a vegades, potser connectaràs amb emocions difícils o moments delicats de la teva història personal. El motiu pel qual donem espai al creixement personal és perquè per desenvolupar les habilitats i metahabilitats necessàries per facilitar des de la perspectiva del Treball de Processos, el treball amb un mateix i una mateixa és crucial.

Els mòduls consistiran en exposicions teòriques i exercicis pràctics així com en la mesura que avanci el curs, sobretot a partir del tercer mòdul, moments per la posada en pràctica les habilitats apreses i rebre feedback. Les sessions de mentoria les podràs utilitzar per allò que sigui més necessari a cada moment del teu procés d’aprenentatge (creixement personal, tutoria, teoria, desenvolupament de projectes, supervisió). Un altre espai d’aprenentatge seran les trobades amb el teu grup d’iguals on podràs practicar, compartir, intercanviar, i rebre i donar suport. Finalment, un altre aspecte molt important serà l’aplicació d’allò que aprenguis en un projecte o en el teu treball, al final de la formació ho presentaràs a la resta de companys.

PROGRAMA

MÒDUL 1: Presentació i introducció

Presentació del curs i benvinguda: creació dels grups d’iguals, aclariments sobre la dinàmica de la formació (sessions individuals, projectes, etc…). Introducció a la teoria del Treball de Processos i la seva aplicació als grups, el concepte de democràcia profunda, el rol del facilitador/a, reflexió interna i metacomunicació. Habilitats i metahabilitats bàsiques: rols, rols fantasma, moments àlgids i resolucions temporals en el procés.

MÒDUL 2: Conflicte, escalada, poder i rang

Posarem l’èmfasi en eines teòriques i pràctiques que faciliten la gestió dels conflictes dins dels grups, explorarem els processos d’escalada i de-escalada. També veurem el paper que té la consciència del rang, el poder i la jerarquia en els processos conflictuals i eines per poder facilitar-la.

MÒDUL 3: Les relacions dins del grup

Treballarem la facilitació de relacions, veurem els tres nivells de relació (intrapersonal, interpersonal i transpersonal) i les diverses intervencions en cada nivell. Situarem la importància de fer treball relacional quan treballem amb grups. Posarem també atenció a la qüestió dels múltiples rols.

MÒDUL 4: Connexió entre la història individual i col·lectiva

Durant el mòdul explorarem la influència de la història col·lectiva en les persones. Parlarem del trauma des de la perspectiva del Treball de Processos, i de com a experiències difícils de les nostres famílies, comunitats o de la nostra societat influencien la manera en la qual afrontem la vida. Prendrem consciència de com la història és encara present i buscarem nous patrons per afrontar el futur.

MÒDUL 5: Creativitat

Explorarem diversos patrons de creativitat. Practicarem i coneixerem diverses tecnologies participatives que faciliten la creació col·lectiva i participativa i que fomenten la capacitat del grup per indagar les seves motivacions i somnis i donar-los forma.

MÒDUL 6: Cos, estats alterats i conflicte

Els símptomes corporals i els estats alterats de consciència són experiències que sovint es donen al voltant de processos conflictuals. És per això que com a facilitadora de conflictes fa falta que aprenguis a desplegar i bregar amb els símptomes corporals i els estats alterats propis i dels altres.  Durant el mòdul brindarem un marc teòric que ens ajudarà a comprendre millor aquests fenòmens així com experiències pràctiques que ens ajudaran a aprendre a desvetllar el sentit que tenen els símptomes corporals i els estats alterats de consciència.

MÒDUL 7: Tancament

Mòdul de tancament, avaluació i reflexió. Presentació de projectes.

CALENDARI

 • Mòdul 1: 8 i 9 de novembre 2019
 • Mòdul 2: 10 i 11 de gener 2020
 • Mòdul 3: 7 i 8 de febrer 2020
 • Mòdul 4: 6 i 7 març 2020
 • Mòdul 5: 3 i 4 d’abril 2020
 • Mòdul 6: 8 i 9 de maig 2020
 • Mòdul 7: 19 i 20 de juny 2020

És obligatori fer la inscripció i efectuar el pagament per matricular-se. Les places s’assignaran per ordre d’inscripció.

Una vegada acabada la formació podràs…

 • Comprendre les dinàmiques dels grups pensant de forma sistèmica
 • Intervenir i facilitar en un grup en diversos contextos
 • Ser més conscient sobre la teva pròpia percepció i com està connectada amb el grup, així com entendre la diferència entre una facilitació neutral i una facilitació fluïda
 • Treballar amb la diversitat i facilitar la dinàmica de rangs dins d’un grup
 • Utilitzar el treball interior per poder sostenir i mantenir-se arrelat/ada enmig del caos
 • Facilitar processos creatius dins d’un grup
 • Continuar estudiant amb la nostra formació de tres anys en facilitació