Sisena edició - Curs anual sobre facilitació de grups

Facilitació de grups. L'art d'estar dins i fora

INFORMACIÓ

Estructura de la formació: la formació consta de set mòduls de dos dies cadascun, deu sessions individuals amb un mentor o mentora i cinc trobades amb un grup d’iguals a més de l’elaboració d’un projecte final.

Horaris i dies lectius: Divendres de les 10 a les 14 hores i de 15:30 a 18 hores. Dissabte de les 10 a les 14 hores i de 15:30 a les 18 hores.

Lloc: Lleialtat Santsenca, Barcelona.

Idioma: el curs s’impartirà en català i també en anglès amb traducció

La data límit d’inscripció acaba el 25 de setembre del 2018 i el preu és de 1845 euros. És obligatori fer la inscripció per poder matricular-se i efectuar el pagament. Podeu llegir en aquest enllaç la normativa de matrícula. Les places són limitades i van per ordre d’inscripció. 

PLACES ESGOTADES PEL CURS 2018-2019

FORMADORES

Neus Andreu: facilitadora de grups, formadora i consultora organitzacional, també acompanya a persones i parelles en el seu camí. Diplomada en Treball de Processos en el Regne Unit.  La meva passió és donar suport a organitzacions, comunitats, grups i persones en moments de canvi o crisi. Em sento en constant procés d’aprenentatge perquè cada situació a la qual contribueixo a facilitar és única i conté saviesa. Em sento profundament privilegiada de poder dedicar-me a allò que m’apassiona.

Boris Sopko: facilitador, psicòleg i psicoterapeuta. Diplomat en Treball de Processos en el Regne Unit. Compta amb més de quinze anys d’experiència professional treballant amb persones, parelles i grups. Ha format i facilitat grups a Eslovàquia, República Txeca, Suïssa, Espanya i el Regne Unit. A Eslovàquia està involucrat en un projecte de mediació entre la comunitat gitana i la majoria i també en la facilitació de Open Forums centrats en temes polítics i socials.

INTRODUCCIÓ

Aquesta formació se centra en el desenvolupament d’habilitats i metahabilitats útils per a la facilitació de grups des de la perspectiva fenomenològica del Treball de Processos (o la Psicologia Orientada a Processos) desenvolupada per l’Arnold Mindell, conjuntament amb el seu equip de col·legues. El principi més important del Treball de Processos és la democràcia profunda, que parteix de la base que el mateix grup té ja la saviesa necessària per trobar el seu propi camí. Només cal tenir l’habilitat d’apreciar i incloure les diferents idees, les actituds i les parts presents en el grup. És especialment important percebre i incloure les actituds, idees, sentiments que estan normalment més marginades dins de la cultura del grup. Per poder facilitar aquest camí cal ser capaç de notar els senyals subtils, romandre present en situacions de tensió, de facilitar conflictes relacionals i processos individuals i tenir la capacitat de treballar en un mateix alhora que es facilita el grup.

El creixement personal serà una part fonamental del procés d’aprenentatge tant durant els mòduls com en les sessions individuals amb el mentor o la mentora. Això significa que, en ocasions, potser connectaràs amb emocions difícils o moments delicats de la teva història personal. El motiu pel qual donem espai al creixement personal és perquè per desenvolupar les habilitats i metahabilitats necessàries per facilitar des de la perspectiva del Treball de Processos, el treball amb un mateix i una mateixa és crucial.

Els mòduls consistiran en exposicions teòriques i exercicis pràctics així com en la mesura que avanci el curs, sobretot a partir del tercer mòdul, moments per la posada en pràctica les habilitats apreses i rebre feedback. Les sessions de mentoria les podràs utilitzar  per allò que sigui més necessari a cada moment del teu procés d’aprenentatge (creixement personal, tutoria, teoria, desenvolupament de projectes, supervisió). Un altre espai d’aprenentatge seran les trobades amb el teu grup d’iguals on podràs practicar, compartir, intercanviar, i rebre i donar suport. Finalment, un altre aspecte molt important serà l’aplicació d’allò que aprenguis en un projecte o en el teu treball, al final de la formació ho presentaràs a la resta de companys.

PROGRAMA

MÒDUL 1: Presentació i introducció

Presentació del curs i benvinguda: creació dels grups d’iguals, aclariments sobre la dinàmica de la formació (sessions individuals, projectes, etc…)

Introducció a la teoria del Treball de Processos i la seva aplicació als grups, el concepte de democràcia profunda, el rol del facilitador/a, reflexió interna i metacomunicació. Habilitats i metahabilitats bàsiques: rols, rols fantasma, moments àlgids i resolucions temporals en el procés.

MÒDUL 2: Conflicte, escalada, poder i rang

Posarem l’èmfasi en eines teòriques i pràctiques que faciliten la gestió dels conflictes dins dels grups, explorarem els processos d’escalada i de-escalada. També veurem el paper que té la consciència del rang, el poder i la jerarquia en els processos conflictuals i eines per poder facilitar-la.

MÒDUL 3: Les relacions dins del grup

Treballarem la facilitació de relacions, veurem els tres nivells de relació (intrapersonal, interpersonal i transpersonal) i les diverses intervencions en cada nivell. Situarem la importància de fer treball relacional quan treballem amb grups. Posarem també atenció a la qüestió dels múltiples rols.

MÒDUL 4: Connexió entre la història individual i col·lectiva

Durant el mòdul explorarem la influència de la història col·lectiva en les persones. Parlarem del trauma des de la perspectiva del Treball de Processos, i de com a experiències difícils de les nostres famílies, comunitats o de la nostra societat influencien la manera en la qual afrontem la vida. Prendrem consciència de com la història és encara present i buscarem nous patrons per afrontar el futur.

MÒDUL 5: Creativitat

Explorarem diversos patrons de creativitat. Practicarem i coneixerem diverses tecnologies participatives que faciliten la creació col·lectiva i participativa i que fomenten la capacitat del grup per indagar les seves motivacions i somnis i donar-los forma.

MÒDUL 6: Cos, estats alterats i conflicte

Els símptomes corporals i els estats alterats de consciència són experiències que sovint es donen al voltant de processos conflictuals. És per això que com a facilitadora de conflictes fa falta que aprenguis a desplegar i bregar amb els símptomes corporals i els estats alterats propis i dels altres.  Durant el mòdul brindarem un marc teòric que ens ajudarà a comprendre millor aquests fenomens així com experiències pràctiques que ens ajudaran a aprendre a desvetllar el sentit que tenen els símptomes corporals i els estats alterats de consciència.

MÒDUL 7: Tancament

Dia de tancament, avaluació i reflexió. Presentació de projectes.

Dates

Mòdul 1: 28 i 29 de setembre 2018
Mòdul 2: 9 i 10 de novembre 2018
Mòdul 3: 14 i 15 desembre 2018
Mòdul 4: 15 i 16 febrer 2019
Mòdul 5: 5 i 6 d’abril 2019
Mòdul 6: 10 i 11 de maig 2019
Mòdul 7: 14 i 15 de juny 2019

 

Una vegada acabada la formació podràs…

  • Continuar estudiant amb la nostra formació de tres anys en facilitació.
  • Comprendre les dinàmiques dels grups pensant de forma sistèmica.
  • Intervenir i facilitar en un grup en diversos contextos.
  • Ser més conscient sobre la teva pròpia percepció i com està connectada amb el grup així com entendre la diferència entre una facilitació neutral i una facilitació fluïda.
  • Treballar amb la diversitat i facilitar la dinàmica de rangs dins d’un grup.
  • Utilitzar el treball interior per poder sostenir i mantenir-se arrelat/ada enmig del caos.
  • Facilitar processos creatius dins d’un grup.