Curs d'introducció a la facilitació de grups, quarta edició

Facilitació de grups. L'art d'estar dins i fora

Introducció

Aquest curs introductori consta de tres mòduls d’onze hores. Els mòduls consistiran en exposicions teòriques i exercicis pràctics i vivencials de treball personal, relacional i grupal, així com en moments de pràctica per a desenvolupar les habilitats i metahabilitats necessàries per facilitar des de la perspectiva del Treball de Processos.

  1. El treball de processos i la seva aplicació als grups
  2. El treball interior de la facilitadora i la seva connexió amb la facilitació de grups
  3. Relacions, conflicte, rang i privilegis
  4. Facilitació de grups

Les sessions es faran a Barcelona, els mesos de març i abril del 2019. Els dies lectius seran divendres, de 16 hores a les 20 hores, i dissabtes, de les 10 hores a les 18:30 hores, amb una pausa per dinar.

El termini d’inscripció acaba el 30 de gener del 2019.  Inscripcions en aquest enllaçLes places són limitades i van per ordre d’inscripció. El preu total de la formació és de 375 euros. Podeu llegir la normativa de matrícula clicant aquí.

Si necessites més informació, ens pots escriure a info@filalagulla.org

cita-beauvoir

Formadores

Anna Espadalé: educadora social i psicòloga. Té formació i experiència en l’àmbit social i en l’acompanyament individual, relacional i grupal. Actualment, s’està formant en Treball de Processos a Espanya i té experiències facilitant grups i organitzacions des de Fil a l’agulla. Té molt d’interès a acompanyar els grups perquè siguin espais de més seguretat i confiança on totes les persones es puguin sentir vistes, apreciades i puguin aportar tot allò que són.

Núria Mateu Almacellas: Llicenciada en Psicologia, postgraduada en Cultura de Pau i formant-se en Treball de Processos des del 2012. Actuament, és terapeuta, formadora i facilitadora a Fil a l’agulla. Gaudeix acompanyant als grups quan decideixen mirar-se cap a dins i emprendre processos de transformació.

INFORMACIÓ

Us presentem una nova edició d’aquest curs que té com a objectiu proporcionar una introducció a la facilitació de grups des del Treball de Processos (o psicologia orientada a processos), perspectiva desenvolupada per Arnold Mindell i els seus col·laboradors durant els anys 70.

El principi més important del Treball de Processos és la democràcia profunda, una actitud que reconeix que tots els rols i aspectes d’un grup no només són necessaris sinó que necessiten ser reconeguts, apreciats i interactuar entre si perquè el grup pugui fer emergir tota la seva saviesa i desenvolupar tot el seu potencial.

Aquesta actitud consisteix a tenir l’habilitat d’apreciar i incloure les diferents persones, idees, actituds, somnis, intuïcions i emocions que estan presents en el grup i, en especial, aquelles que normalment estan més marginades dins la seva cultura.

Per a facilitar des d’aquesta perspectiva doncs, cal ser capaç de desenvolupar l’art d’estar dins i fora, poder percebre els senyals subtils, notar i connectar amb les diferents parts en tensió i, al mateix temps, ser capaç de prendre distància i facilitar, seure en el foc del conflicte sense cremar-se, tenir la capacitat de treballar en un/a mateix/a alhora que es facilita el grup.

Facilitar vol dir ser conscients de la diversitat (de la del grup i de la pròpia), d’aquelles parts amb les quals més ens identifiquem i d’aquelles amb les que no tant… per seguir el procés, que està emergint, i guanyar llibertat per escollir amb més consciència què volem a cada moment.

Programa

1: El treball de processos i la seva aplicació als grups
Farem una introducció teòrica sobre la història del treball de processos, les seves arrels i les seves diferents aplicacions, tot posant el focus en la facilitació de grups. Alhora, introduirem els objectius i els conceptes
claus d’aquesta perspectiva: el concepte de democràcia profunda; els tres nivells de percepció de la realitat; com s’estructura la identitat d’un grup (el concepte d’identitat primària, secundària i límit); i les tres dimensions
que es tenen en compte a l’hora de facilitar (intrapersonal, interpersonal i sistèmica).

2: El treball interior de la facilitadora i la seva connexió amb la facilitació de grups
El treball interior, ser conscient del meu propi procés, així com dels temes i actituds que m’afecten, és bàsic per facilitar des d’aquesta perspectiva. El rol del facilitador/a és un rol més en el grup, és el rol de “l’observador/a”,
de qui està, al mateix temps, dins i fora del grup. No és un rol neutral, sent i nota quina és la seva posició i, al mateix temps, té certa perspectiva i consciència, cosa que li permet facilitar el que està passant en el moment. En aquest sentit, també treballarem les habilitats i metahabilitats útils per a la facilitació de grups.

3: Relacions, conflicte, rang i privilegis
Un grup és també un conjunt de relacions i hi ha moments en què acompanyar un grup implica també fer treball relacional. Això vol dir treballar la comunicació, els dobles senyals, les crítiques, les acusacions i, en general, tenir habilitats i eines per facilitar els conflictes. Un altre aspecte clau és la consciència del poder i els privilegis que tenim en cada moment, així com comprendre i tenir la capacitat de facilitar les dinàmiques de poder que es donen en totes les relacions i grups, tant les visibles com les invisibles.

4: Facilitació de grups
Introduirem els aspectes bàsics del treball de processos aplicats als grups: concepte de camp grupal (com influencio i m’influencia el grup), rols (els papers inconscients que adoptem en els grups i aquells que marginem),
moments àlgids (identificar situacions de tensió) i resolucions temporals. Al mateix temps, aprendrem i assajarem les habilitats bàsiques necessàries per facilitar processos grupals. En aquest mòdul, aprofundirem en el coneixement de la dinàmica relacional dels grups, com identificar situacions de conflicte i eines per intervenir-hi.

DIES LECTIUS

Mòdul 1: divendres 15 i dissabte 16 de març
Mòdul 2: divendres 5 i dissabte 6 d’abril
Mòdul 3: divendres 26 i dissabte 27 d’abril

Un cop completada la formació, hi ha diverses opcions per qui desitgi aprofundir en la metodologia:

  • Continuar la formació en facilitació de grups amb Fil a l’Agulla: organitzem una formació anual que permet aprofundir en la facilitació de grups des del Treball de Processos.
  • Continuar la formació en facilitació de grups amb l’Instituto de Facilitación y Cambio hacia el Elderazgo (IFACE): per completar la formació, també podeu consultar altres formacions que organitzem a l’IFACE, del qual som part.
  • Diploma en treball de processos amb l’Institut de Treball de Processos i Democràcia Profunda: la formació completa en Treball de Processos dura un mínim d’entre quatre i sis anys. Comença amb l’any base, que dura dotze mesos i, després, s’entra al Diploma. La formació prepara per poder facilitar grups, fer teràpia individual i de parella i, també, per impartir formació. Els seminaris que es fan trimestralment estan oberts a tota persona interessada.