MÒDULS OBERTS DEL CURS ANUAL DE FACILITACIÓ DE GRUPS

Aquest novembre iniciem la 1a edició del curs anual de facilitació de grups organitzat per Fil a l’agulla amb el suport i la certificació propia de l’escola de l’IGOP. 

Aquesta formació se centra en el desenvolupament d’habilitats i metahabilitats útils per a la facilitació de grups des de la perspectiva del Treball de Processos (o la psicologia orientada a processos).

El curs complet consta de 6 mòduls i 3 d’ells estan oberts a totes les persones que s’hi vulguin inscriure. Són aquests:

Mòdul 2: Rang, poder i diversitat

17 i 18 de gener

La consciència del rang, el poder i la jerarquia, la facilitació de la diversitat interior i la diversitat externa. Conflictes, escalada i de-escalada, entenent el ritme del conflicte i la seva facilitació. L’autoritat com un rol i com un procés i intern i extern.

Formulari d’inscripció

Mòdul 3: La facilitació de tensions, emocions fortes i la història personal i col·lectiva

28 de febrer i 1 de març

Entendrem i practicarem la capacitat de facilitar en moments de tensió i amb alta intensitat emocional així com la seva relació amb la historia personal i col•lectiva. També la transformació de processos de terrorisme (víctima/opressor) en lideratge, capacitat de facilitar i l’“elderatge”. Contactarem amb mètodes que ens permetin mantenir el centre i la capacitat de liderar en mig del caos.

Formulari d’inscripció

Mòdul 5: Creativitat i facilitació

9 i 10 de maig

Posarem el focus en la creativitat i la facilitació del canvi en els grups, el treball en equip, habilitats que empoderen i desenvolupament personal. També com tancar els processos i com fomentar facilitar els processos creatius en totes les seves fases.

Formulari d’inscripció

Horari: des de divendres a les 10:00 fins dissabte a les 19:00

Preu: 120 Euros per mòdul

Idioma del curs: els mòduls s’impartiran en català i anglès amb traducció simultània

+ info

logopetitEste noviembre iniciamos la 1 ª edición del curso anual de facilitación de grupos organizado por Hilo a la obra con el apoyo y la certificación propia de la Escuela del IGOP .

Esta formación se centra en el desarrollo de habilidades y metahabilitades útiles para la facilitación de grupos desde la perspectiva del Trabajo de Procesos ( o la psicología orientada a procesos) .

El curso completo consta de 6 módulos y 3 de ellos están abiertos a todas las personas que quieran inscribirse. Son estos:

Módulo 2: Rango, poder y diversidad

17 y 18 de enero

La conciencia del rango , el poder y la jerarquía , la facilitación de la diversidad interior y la diversidad externa . Conflictos , escalada y de -escalada , entendiendo el ritmo del conflicto y su facilitación . La autoridad como un rol y como un proceso e interno y externo .

Formulario de inscripción

Módulo 3: La facilitación de tensiones, emociones fuertes y la historia personal y colectiva

28 de febrero y 1 de marzo

Entenderemos y practicaremos la capacidad de facilitar en momentos de tensión y con alta intensidad emocional así como su relación con la historia personal y colectiva. También la transformación de procesos de terrorismo (víctima /opresor ) en liderazgo, capacidad de facilitar y el ” elderazgo ” . Contactaremos con métodos que nos permitan mantener el centro y la capacidad de liderar en medio del caos.

Formulario de inscripción

Módulo 5: Creatividad y facilitación

9 y 10 de mayo

Pondremos el foco en la creatividad y la facilitación del cambio en los grupos, el trabajo en equipo, habilidades que empoderan y desarrollo personal. También aprenderemos como cerrar los procesos y cómo  facilitar los procesos creativos en todas sus fases.

Formulario de inscripción

Horario: desde el viernes a las 10:00 hasta el sábado a las 19:00

Precio: 120 Euros por módulo

Idioma del curso: los módulos se impartirán en catalán e inglés con traducción simultánea

Más info

logopetit