Tallers d’habilitats socials per la prevenció de la violència de gènere

Pas a pas i col·lectivament: transitant cap a noves identitats lliures de violència (IV)

Una reflexió sobre els tallers de secundària realitzats en el marc del projecte cofinançat per la Fundació “La Caixa”

Santa Coloma és una ciutat complexa i multicultural. Treballar els estereotips  i la prevenció de violència de gènere en el marc de les relacions afectivosexuals no s’ha de fer, doncs, de forma plana i simplista. A cada grup de joves que vam visitar el tallerva néixer de nou. Què hi ha al grup? Què és rellevant en aquesta classe, per a aquests nois i noies? De vegades una pregunta dels joves ens porta a parlar de les conseqüències més greus del masclisme. De vegades simplement arribem a poder facilitar un espai de reflexió sobre la comunicació. De vegades ens dediquem a crear comunitat, ja que les persones de la classe ni tan sols se saben el nom els uns/es dels/les altres … felicitem als docents que en condicions de treball cada vegada més adverses (retallades, massificació, dificultats lingüístiques, .. .) segueixen donant pes als temes transversals i al treball en valors.

>>Veure conclusió del projecte Pas a pasPaso a paso y colectivamente transitando hacia nuevas identidades libres de violencia (IV)

Una reflexión sobre los talleres de secundaria realizados en el marco del proyecto cofinanciado por la Fundación “La Caixa”

Santa Coloma es una ciudad compleja y multicultural. Trabajar los estereotipos de género, y la prevención de violencia de género en el marco de las relaciones afectivosexuales no debe hacerse, pues, de forma plana y simplista. En cada grupo de jóvenes que visitamos el taller nace de nuevo. ¿Qué hay en el grupo? ¿Qué es relevante en esta clase, para estos chicos y chicas? A veces una pregunta de los jóvenes nos lleva a hablar de las consecuencias más graves del machismo. A veces simplemente llegamos a poder facilitar un espacio de reflexión acerca de la comunicación. A veces nos dedicamos a crear comunidad, ya que las personas de la clase ni siquiera se saben el nombre unas de otras…felicitamos a los docentes que en condiciones de trabajo cada vez más adversas (recortes, masificación, dificultades lingüísticas,…) siguen dando peso a los temas transversales y al trabajo en valores.

<

>>Ver conclusión del proyecto Paso a paso